Kontakt

KONTAKTA ELMA OCH BLI MEDLEM!


Som medlem i ELMA deltar du i ett stort nätverk med medlemmar och näringsliv, offentlig och andra sektorer. Du går gratis på samtliga samtal och seminarier. Dessutom bjuds du in till alla studiebesök, pub-aftnar etc. som arrangeras av ELMA.

Som medlem får Du även tillgång till all dokumentation från aktiviteterna oavsett om du varit närvarande eller ej.


Medlemsavgiften är enbart 300:- per år.


Om du vill komma i kontakt med föreningen ELMA, använd gärna denna adress:


ELMA föreningen

C/o Bo Assarsson

Åvavägen 15

18732 Täby

tel. 070-307 26 68

bo.assarsson@telia.com

Pg nr. 1256808-5


STYRELSE


År 2018/19 ingår följande personer i styrelsen:


Bo Assarsson, ordf.                070-3072668          bo.assarsson@telia.com


Anders Boheman                   070-336 46 04        anders.boheman@gmail.com


Göran Lagerstedt, kassör      070-555 42 46        goran.lagerstedt@gmail.com


Agneta Melin, sekreterare     0708-69 69 32       agneta.melin@ambiolex.com


Inger Strömdahl                    070-568 81 08        inger.stromdahl@svensktnaringsliv.se


Anders Welin                          072-238 12 12       anders@anderswelin.se


Klas Österberg, vice ordf.      070-564 41 07       klasoster@telia.com