Kontakt

KONTAKTA ELMA OCH BLI MEDLEM!

 

Som medlem i ELMA deltar du i ett stort nätverk med medlemmar och näringsliv, offentlig och andra sektorer. Du går gratis på samtliga samtal och seminarier. Dessutom bjuds du in till alla studiebesök, pub-aftnar etc. som arrangeras av ELMA.

Som medlem får Du även tillgång till all dokumentation från aktiviteterna oavsett om du varit närvarande eller ej.

 

Medlemsavgiften är enbart 300:- per år.

 

Om du vill komma i kontakt med föreningen ELMA, använd gärna denna adress:

 

ELMA föreningen

C/o Bo Assarsson

Åvavägen 15

18732 Täby

tel. 070-307 26 68

bo.assarsson@telia.com

Pg nr. 1256808-5

 

STYRELSE

 

År 2018/19 ingår följande personer i styrelsen:

 

Bo Assarsson, ordf. 070-3072668 bo.assarsson@telia.com

 

Anders Boheman 070-336 46 04 anders.boheman@gmail.com

 

Göran Lagerstedt, kassör 070-555 42 46 goran.lagerstedt@gmail.com

 

Agneta Melin, sekreterare 0708-69 69 32 agneta.melin@ambiolex.com

 

Inger Strömdahl 070-568 81 08 inger.stromdahl@svensktnaringsliv.se

 

Anders Welin 072-238 12 12 anders@anderswelin.se

 

Klas Österberg, vice ordf. 070-564 41 07 klasoster@telia.com