Aktuellt

AKTUELLT


2021


20211019


Välkomna till ELMA  seminarium

 

Tisdag 19 oktober kl. 18.00-20.00

 

 

Kärnkraftens framtida möjligheter att bidra till Sveriges elenergiförsörjning?

 

 • På KTH har påbörjats ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla en ny generations kärnkraftsreaktorer. Mycket talar för att vi kommer att behöva använda kärnkraften, för att långsiktigt klara energiförsörjningen.

 

 • Målsättningen med projektet, som kallas SUNRISE, är att bana väg för en blykyld forskningsreaktor i Oskarshamn som ska kunna tas i drift inom tio år. Den kommer att konstrueras med de senaste kraven på säkerhet och tillförlitlighet som växt fram från erfarenheterna bland annat från Tjernobyl och Fukushima.

 

 

Medverkande: Vår föredragshållare är Fredrik Dehlin, doktorand på Avdelningen för Kärnenergiteknik under professor Janne Wallenius ledning. Genom Janne Wallenius engagemang i spin-off bolaget LeadCold utvecklas även små modulära blykylda reaktorer (SMR) för kommersiella tillämpningar.

 

Magnus Enell, ELMA är vår moderator under seminariet

 

Efter presentationerna följer en diskussion där deltagarna inbjuds att ställa frågor till de medverkande och därigenom bidra till att ge en ökad bredd och ytterligare fördjupning av ämnet.

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

  

 

OBS!  Seminariet genomförs i Hybridform, dvs både genom fysisk närvaro och i digital form via Zoom uppkoppling:

 

 1. Deltagande i seminariet kan denna gång ske rent fysiskt till vår nya lokal:

            Viktor Rydbergs Gymnasiet

 

Adress: Frejgatan 30 (OBS! gatuadressen! Det finns flera skolor i Stockholm med samma namn.)

Skolan ligger uppe i hörnet mot Norrtullsgatan strax norr om Odenplan (T-bana grön linje). Ingången hittar du på sydsidan av skolbyggnaden, som är en ombyggnad av tidigare Norrtulls sjukhus. ELMA möter vid ingångsdörren, som ligger ungefär mitt på huskroppen parallellt med Frejgatan. .

 

Vårt seminarierum är ett ombyggt vindsutrymme högst upp i byggnaden. Vi tar hissen upp dit.

 

ELMA bjuder på en enklare förtäring efter seminariet.

 

 

   2.via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet även i digital form. Efter anmälan erhålles en länk för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.

 

Länken till Zoom kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagen före seminariet, dvs den 18/10.

 

Möjlighet att testa Zoom den 18/10

 

För den som aldrig deltagit i eller inte känner sig bekväm med digitala möten, kommer det att finnas möjlighet att få testa Zoom måndagen den 18/10 kl. 16.

 

 

Tidpunkt för seminariet:

 

Tisdag 19/10 2021 kl. 18.00 -20.00

 

Anmälan till Klas Österberg, senast 15 oktober. Glöm inte att ange om du vill vara med och testa hur Zoom fungerar.

 

OBS! Ange i anmälan hur du vill delta:

 

 1. Fysiskt i lokalen på Frejgatan 30.

 

 1. Via Zoom.

 

 

Hjärtligt välkommen!
20210915


Välkomna till det andra seminariet som baseras på bidrag till ELMAs antologi: Miljöhistoria – insatser som gjorde skillnad.

 

Onsdag 15 september kl. 17-18.30 (OBS tiden!)

 

 

Varför spricker energipolitiska överenskommelser och hur skall man få dem att hålla?

 

 • Vad kan vi dra för lärdomar av historien inför kommande politiska beslut? Lyssna på erfarenheter från de som var med förr och är med nu.

 

 

Medverkande:

Artikelförfattare

 

Bo Assarsson

Bo var departementssekreterare vid Jordbruksdepartementets miljöenhet och Miljö-och energidepartementet samt utredningssekreterare i bl.a. 1977 års Energikommission, Barsebäckskommittén och 1986 års Tjernobyl-utredning.

 

Magnus Brandel

Magnus arbetade som departementssekreterare i Miljö- och energidepartementet under tiden 1975-1991 och kom därefter att ägna sig åt både energipolitik och miljöpolitik som konsult.

 

Bo Diczfalusy

Bo arbetade som kanslichef i 2015 års Energikommission. Bred erfarenhet från energidepartementet och i Sveriges industriförbund. Internationellt anställd i IEA i Paris, Nordiska ministerrådet och i svenska EU-representationen i Bryssel.

 

Lars Hjälmered

Riksdagsledamot (M). Ordförande i näringsutskottet. Näringspolitisk & energipolitisk talesperson.

 

 

Efter presentationerna följer en diskussion där deltagarna välkomnas att ställa frågor till de medverkande och därigenom bidra till att ge en ökad bredd och ytterligare fördjupning av ämnet.

 

Magnus Enell, ELMA är vår moderator under seminariet.

 

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

 

Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.

 

Länken till Zoom kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagen före seminariet, dvs den 14/9.

 

Möjlighet att testa Zoom den 13/9

 

För den som aldrig deltagit i eller inte känner sig bekväm med digitala möten, kommer det att finnas möjlighet att få testa Zoom måndagen den 13/9 kl 16.

 

 

Tidpunkt för seminariet:

Onsdag 15/9 2021 kl 17.00-18.30

 

Anmälan till Klas Österberg, senast 12 september. Glöm inte att ange om du vill vara med och testa hur Zoom fungerar.

 


20210526


Välkomna till ett seminarium om Stockholm grönområden

Onsdag 26 maj kl. 18-19.30

 

Stockholms grönområden - Hur tar vi hand om dem?

 

Hur hotade är grönområdena och naggas de i kanten?

Vad gäller för skötseln och hur klarar de det ökade slitaget?

 

 

Medverkande:

 

Henrik Waldenström, WWF, naturskyddsexpert och initiativtagare till Nationalstadsparken.

Henrik berättar om Nationalstadsparken och dess värden, hot och möjligheter.

 

Magnus Björkman, parkingenjör vid Östermalms stadsdelsförvaltning, berättar om hur man förvaltar Stockholms parker.

 

 

Efter presentationerna följer en diskussion där deltagarna välkomnas att ställa frågor till de medverkande och därigenom bidra till att ge en ökad bredd och ytterligare fördjupning av ämnet.

 

 

Magnus Enell, ELMA är vår moderator under seminariet.

 

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

 

Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.

 

Länken till Zoom kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagen före seminariet, dvs den 25/5.


 

Möjlighet att testa Zoom den 24/5

 

För den som aldrig deltagit i eller inte känner sig bekväm med digitala möten, kommer det att finnas möjlighet att få testa Zoom måndagen den 24/5 kl 19.

 

 

Tidpunkt för seminariet:


Onsdag 26 maj 2021 kl 18.00-19.30

 

Anmälan till Klas Österberg, senast 21 maj. Glöm inte att ange om du vill vara med och testa hur Zoom fungerar.


20210422


Välkomna till ett digitalt seminarium på temat bioenergi från skogen, torsdagen den 22 april 2021 kl 18-ca 19.30 via videomötesplattformen Zoom:

 

Biobränslenas framtid inom Sveriges och EUs energiförsörjning.

Hur påverkar EUs nya regelverk (bl.a.Taxonomin) kommande användning av bioenergi i Sverige?

 

I EU- Kommissionens förslag till ett klassificeringssystem, för att bedöma om en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar definieras bioenergi som en övergångsteknik. Då kommer bioenergi inte ses som ett hållbart alternativ på sikt och klimatnyttan behöver omprövas regelbundet. Idén med den nya taxonomin är att styra kapital till hållbara verksamheter. Bioenergin anses i det perspektivet som mindre hållbart än energislag som sol, vind och eldrift. Kritikerna skjuter bland annat in sig på att klimatnyttan i stället borde ses ur ett livscykelperspektiv.

 

Andra lagkrav från EU, som kan påverka både framtida styrmedel och investeringar i bioenergi är revideringen av EU:s förnybarhetsdirektiv. Samtidigt är olika branschinitiativ och riktlinjer från FN med syfte att driva fram hållbara investeringar på gång. Ett sådant exempel är ”Task Force on Nature-related Financial Disclosures” (TNFD), som är tänkt att bli ett kommande redovisningsramverk för att rapportera finansiella risker till följd av förlust av naturvärden. TNFD drivs som ett partnerskap av multilaterala organ och  miljöorganisationer som ”Global Canopy”, UNDP, UNEP FI och WWF. Det planeras komma igång under år 2022.

 

Vi tänkte ägna kvällen åt att närmare diskutera dessa frågor med några ledande experter som representerar olika inriktningar.

 

Medverkande:

 

Mårten. O. Larsson, ansvarar för bioenergifrågor hos skogsbranschens gemensamma företag Skogsindustrierna. Han följer utvecklingen på bioenergiområdet både i Sverige och i vår närmaste omgivning och inte minst inom EU.

 

Ola Hansén, WWF, ansvarar för frågor om klimat och energi, däribland bioenergi. Ola

har sedan många år goda kontakter inom EU och inte minst med de olika natur-, klimat-, och miljöorganisationer som är verksamma där. Andra kollegor på WWF ansvarar för frågor om hållbart skogsbruk, men Ola kan redogöra för övergripande positioner på området.

 

Kjell Andersson, Näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Kjell berättar om biobränsleproducenternas syn på hållbar biobränsleproduktion och hur branschen ser på de nya hållbarhetskriterierna för bioenergi som nu ska tillämpas i Sverige, samtidigt som EU-Kommissionen signalerat att kriterierna kan komma att skärpas.

 

 

Efter presentationerna följer en diskussion där deltagarna välkomnas att ställa frågor till de medverkande och därigenom bidra till att ge en ökad bredd och ytterligare fördjupning av ämnet.

 

 

Magnus Enell, ELMA är vår moderator under seminariet.

 

 

Klas Österberg, ELMA, tidigare skogs- och klimatsakkunnig på Naturvårdsverket deltar i diskussionen efter presentationerna.

 

 

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

 

 

Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.

 

Möjlighet att testa Zoom

 

För den som aldrig deltagit i eller inte känner sig bekväm med digitala möten, kommer det att finnas möjlighet att få testa Zoom innan seminariet. Testtillfällena är:

 • Måndag 12/4 kl.09.30
 • Onsdag 14/4 kl.09.30
 • Torsdag 15/4 kl.17.00
 • Tisdag 20/4 kl.19.00

 

 

Tidpunkt för seminariet:


Torsdagen 22 april 2021 kl 18.00-19.30

 

Anmälan till Klas Österberg, senast 16 april. Glöm inte att ange om du vill vara med och testa hur Zoom fungerar.


20210323


Välkomna till årets andra seminarium. Ett digitalt seminarium med två inriktningar,

 tisdagen den 23 mars kl 18,00-20,00 (ca), via videomötesplattformen Zoom:

 

 • Hur står det till med de internationella klimatförhandlingarna i skuggan av Corona?

 

 • Vad säger den senaste forskningen om hur de snö- och istäckta delarna av vår planet påverkas av den pågående klimatförändringen?

 

Kvällens medverkande är:

 

Annika Christell, klimatförhandlare i Naturvårdsverket som besökte ELMA den 8 februari 2020. Annika summerar läget vad gäller klimatförhandlingarna under senaste året och kommande planer på olika internationella konferenser samt något om vad som utspelar sig inom EU. Hon summerar också olika länders klimatlöften som hittills lämnats in till FN.

 

Annika har lång erfarenhet av klimatförhandlingar och deltar och följer det internationellt klimatarbetet nära i olika fora.

 

Pam Pearson, f.d. klimatförhandlare med State Department i USA och nu Director, International Cryosphere Climate Initiative (ICCI; www.iccinet.org). Pam beskriver vad forskningen om kryosfären (snö- och isområden) betyder för klimatmål, särskilt vikten av 1,5°målet och s.k. “overshoot” scenarion, och kopplar ihop oss under kvällen i realtid, med några av sina kollegor i såväl Sverige som USA, England och Norge.

 

 ICCI arbetar för att ta upp kryosfärfrågor och höja förståelsen bland både politiker och allmänheten inom UNFCCC och andra klimatforum, särskilt pga kryosfärens oåterkalliga “trösklar” -- och därmed, höja ambitionsnivån. Ordförande i ICCI:s styrelse är ELMAs egen medlem Svante Bodin.

 

ICCI medverkar vid olika internationella konferenser och skall här presentera dessa viktiga frågor för oss. De har även gjort denne presentation för Miljö- och jordbruksutskottet och Naturvårdsverket.


 

 

Forskarna som deltar under kvällen är):

 

Heidi Sevestre, UNIO-Svalbard (Ice Sheets/SLR)

Gustaf Hugelius, Bolin Centre, Stockholm University (Permafrost Emissions)

Ingeborg Pay, “Early Career Scientist”, Trondheim University, Norge (Glaciers and Snow)

Nina Bednarsek, SSCWC and f.d forskare NOAA (Polar and High Latitude Oceans)

Walt Meier, National Snow and Ice Data Center (Sea Ice)

Joeri Rogelj, Imperial College London, CLA SR1.5 and AR6 (SR1.5 Emissions Pathways)

 

 

Inledare:

 

Magnus Brandel, ELMA

 

Moderator:

 

Magnus Enell, ELMA.

 

Tillfälle kommer att ges till att ställa frågor.

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk den 22/3 för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.

 

Möjlighet att testa Zoom ges den 22 mars

 

För den som aldrig deltagit i eller inte känner sig bekväm med digitala möten, kommer det att finnas möjlighet att få testa Zoom innan seminariet. Testtillfället blir 22/3 kl 20-21.

 

Tidpunkt för seminariet:


Tisdagen 23 mars kl 18.00-20,00 (ca)

 

Anmälan till Klas Österberg, senast 19 mars. Glöm inte att ange om du vill vara med och testa hur Zoom fungerar den 22/3.

 

Ta chansen att delta i detta unika seminarium!


20210217


Premiär!


Det är med stor glädje som jag hälsar er välkomna till det första samtalet med författare i ELMAs antologiprojekt. Ett digitalt seminarium på temat:


Lärdomar från närmare 30 års internationella miljöförhandlingar – både inom och utom EU


onsdagen den 17 februari kl 18-19,30, via videomötesplattformen Zoom:


• Vad utspelades i Sveriges internationella miljöförhandlingar under perioden?
• Vilka erfarenheter är värda att ta med sig inför det svenska ordförandeskapet i EU 2023?


Följ med bakom kulisserna och lyssna på ett fördjupande samtal med ELMAs medlemmar Jon Kahn och Ulf Svidén som delger sina versioner och erfarenheter. Samtalet leds av ELMA-medlemmarna Anders Boheman och Kirsten Mortensen, som båda har mångårig erfarenhet av att arbeta med EU-frågor. Glädjande nog kommer vi också att ha med oss en representant från svenska EU-delegationen i Bryssel, under seminariet.


Samtalet utgår från Jon och Ulfs bidrag till det pågående ELMA-projektet, antologin Miljöhistoria – insatser som gjorde skillnad. Författarnas utkast bifogas till deltagarna i samband med att länken till Zoom skickas ut. Vi ber er respektera att det är opublicerat material som inte får spridas vidare eller kopieras utan författarnas medgivande.


Medverkande: Jon Kahn, Jon har erfarenheter från olika roller på miljödepartementet bland annat med EU-anslutningen, EU:s miljöhandlingsprogram och en rad olika internationella processer där ett viktigt syfte varit att åtgärda gränsöverskridande miljöproblem. Han har varit enhetschef, politisk sakkunnig hos Olof Johansson och huvudsekreterare i miljömålskommittén.


Ulf Svidén, Ulf har varit chef för det internationella sekretariatet på Miljödepartementet efter att tidigare främst arbetat med handels- och energifrågor i statsförvaltningen. Därefter övergick han till
Naturvårdsverket som chef för internationella avdelningen. Han har varit miljöråd vid svenska EU-representationen i Bryssel och efter det involverad i allmänna EU-frågor och miljöbiståndsprojekt med EU-koppling i västra Balkan.


Samtalsledare:


Anders Boheman, ELMA


Kirsten Mortensen, ELMA


Moderator:


Magnus Enell, ELMA.


Tillfälle kommer att ges till att ställa frågor.


Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!


Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.


På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk den 15/2 för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.


Tidpunkt för seminariet:


Onsdagen 17 februari kl 18.00-19.30
Anmälan till Klas Österberg, senast 10 februari.

 
Hjärtligt välkommen
2020


201117


Välkomna till ett digitalt seminarium på temat biologisk mångfald, tisdagen den 17 november kl 18-20, via videomötesplattformen Zoom:

 

Hur påverkas den biologiska mångfalden av ökad användning av biobränslen?

 

Frågan om användningen av våra naturresurser och den biologiska mångfalden har blivit alltmer brännande då såväl industri- och markägarintresset som naturvården numera hävdar såväl klimat- som miljömotiv för att använda våra skogsresurser för uppnående av en hållbar utveckling. En statlig utredning Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen kommer den 30 november att lägga fram sina förslag som enligt direktiven bl.a. syftar till att väga kraven på att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald mot den framtida ökande efterfrågan av skogsråvara i syfte att främja utvecklingen av hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med bas i skogen.  

 

Vi tänkte ägna kvällen åt att närmare diskutera denna fråga med två ledande experter som representerar olika inriktningar.

 

Medverkande:

 

Kjell Andersson, Näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Kjell berättar om biobränsleproducenternas syn på hållbar biobränsleproduktion och hur branschen ser på frågan om biologisk mångfald.

 

Johnny de Jong, Forskningsledare vid Institutionen för stad och land, Centrum för biologisk mångfald, SLU. Johnny redogör for sin forskning om hur vår markanvändning, främst skogsbruk påverkar biodiversiteten och hur man kan minska effekterna på den biologiska mångfalden.

 

Magnus Brandel, Moderator, ELMA.

 

Efter presentationerna leder moderatorn Magnus Brandel, ett panelsamtal med föredragshållarna.

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill.

 

Möjlighet att testa Zoom den 16/11

 

För den som aldrig deltagit i eller inte känner sig bekväm med digitala möten, kommer det att finnas möjlighet att få testa Zoom innan seminariet. Testtillfället blir 16/11 kl 10-11.

 

Tidpunkt för seminariet:

Tisdagen 17 november kl 18.00-20.00

 

Anmälan till Klas Österberg, e-post: klasoster@telia.com senast 10/11


Välkomna!


201022


Digitalt seminarium via Zoom:

Livsmedelsbranschens hållbarhetsfrågor


Hjärtligt välkommen att delta i ELMA seminarium om Livsmedelsbranschens hållbarhetsfrågor

torsdagen den 22 oktober Kl. 18.00 -20.30.


Elma har engagerat och bjudit in Åsa Domeij numera hållbarhetschef på Axfood. Åsa kommer att informera oss

om Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. Åsa är ordförande i Delegationen för Cirkulär Ekonomi,

som regeringen tillsatte 2019 och som har till syfte att stärka hållbarhetsarbetet inom näringsliv och samhälle.

Rapporten MAT 2030, som Axfood tagit fram, utgör ett av underlagen till målprogrammet för ett Hållbart Sverige år 2030,

vilket i sin tur ingår i Sveriges bidrag till FNs motsvarande hållbarhetsmål 2030.


Efter Åsas presentation inbjuds deltagarna att medverka i ett samtal som kan leda till både en breddning och fördjupning

av ämnet. Diskussionen kan då röra frågor som t.ex. mer lokal/närproducerad mat, kvalitetsfrågor och om hur vi kan bidra 

till att minska hälsoriskerna med kemikalieanvändningen i producentleden. 

Moderator för samtalet är ELMAs Magnus Enell.


Anmälan gör ni till Klas Österberg200915


Digitalt seminarium via Zoom:

Hur hanterar kläd- och textilbranschen hållbarhetsutmaningarna?

Vad händer i branschen?

- Alternativa råmaterial

– Återvinning och cirkulära material

– Hur arbetar en producent med hållbarhet?

 

Medverkande:

 

Michael Schragger, VD och grundare av Sustainable Fashion Academy. En av grundarna av Stica (Swedish Textile Initiative for Climate Action). Michael ger oss en bakgrund till branschens hållbarhetsarbete och orienterar oss om vad som sker globalt och i Sverige på en övergripande nivå.

 

Magnus Lundmark, Marknadschef, Domsjö fabriker. Magnus ger oss en inblick i deras verksamhet med att producera textilfibrer av trä.

 

Harald Cavalli-Björkman, marknadschef, Renewcell AB. Harald redogör för hur de lyckades sluta cirkeln och tillverkar ny textilfiber av återvunna textilier.

 

Åsa Andersson, Hållbarhets- och kvalitetschef, Peak Performance AB. Åsa berättar om hur de arbetar med hållbarhetsutmaningarna i sin produktion och leverantörskedja.

 

Efter presentationerna leder moderatorn Magnus Enell, ett panelsamtal med föredragshållarna.

 

Bjud gärna in en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

Deltagande i seminariet sker via videokonferensplattformen Zoom.

 

På grund av det rådande Coronaläget genomför vi seminariet digitalt. Efter anmälan erhålles en länk för inloggning via dator eller smart telefon tillsammans med instruktioner för hur seminariet genomförs. Det går även bra att delta via vanlig telefon. Då hör man ljudet via telefonen, men kan följa seminariet i bild via länken om man vill. Det kommer att finnas möjlighet att få testa Zoom innan seminariet. Testtillfället blir 10/9 kl 17-18.

 

Tidpunkt för seminariet:

Tisdagen 15 september kl 18.00-21.00

 

 

Välkomna!200217 


Aktuellt om klimatarbetet

COP 25, Klimatpolitiska handlingsplanen och EUs Green Deal

 

 

Välkomna till ett seminarium om klimatet, måndagen den 17 februari 2020 kl 18.

 

Föredragshållare:

 

Annika Christell, klimatförhandlare/jurist på Naturvårdsverket, medlem av svenska förhandlingsdelegationen vid åtskilliga COP-förhandlingar. Annica ger oss en rapport från arbetet med klimatförhandlingarna, COP 25 i Madrid, under december 2019.

 

Per Rosenqvist, ämnesråd i Miljödepartementet. Per redovisar regeringens klimatpolitiska handlingsplan och EUs förslag till Green deal som presenterades i december 2019.


Lars Zetterberg, forskare på IVL. 

 

Magnus Brandel, styrelseledamot i ELMA, kommer att inleda kvällen med en kort beskrivning av den historiska bakgrunden till dagens klimatdebatt.

 

Det kommer att ges utrymme för frågor och att delta i diskussionen för de närvarande åhörarna.

 

Vi bjuder på enklare förtäring.

 

Bjud gärna med en gäst som kan tänkas vilja bli medlem!

 

Platsen är denna gång:

Östermalms Föreningsråd, sal 6, Valhallavägen 148, måndagen den 17 februari,

kl 18.00-21.00. Anmälan till Klas Österberg, e-post: klasoster@telia.com; eller mobil: 070-564 41 07 senast 10 februari.

 

Hjärtligt välkommen till detta aktuella seminarium!

 


2019


191202   Vad händer med Plastförpackningarna?

                Tillverkning - Användning - Återvinning


 

 

Det är kring de här frågorna som vi samlas till ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Bjud gärna med en gäst – Vi avslutar kvällen med ett pubbesök!


Medverkande:

 

* Trioplast Group: Kristin Geidenmark Olofsson,
Innovation, Sustainability & CSR Director.


Trioplast år en industrikoncern med drygt 1000 medarbetare och med en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK. Koncernen är en av Europas ledande aktörer inom innovativa och kostnadseffektiva förpackningslösningar baserade på polyetenfilm.

 

* Martin & Servera AB, Stockholm: Zsofia Reger,

Hållbarhets-& kvalitetssäkringsansvarig Förpackningar,


Martin & Servera-koncernen med dess sjutton bolag är en svensk, familjeägd företagsgrupp. Företagen i koncernen levererar drycker, livsmedel, utrustning och tjänster till privata restaurangkunder, kök i offentlig verksamhet samt hotell- och restaurangkedjor.

 

* FTI  – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Anette Löhnn, Marknadschef


FTI har i uppdrag att samla in förpackningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker via ca 5000 återvinningsstationer runt om i landet. FTI ger även 1,8 miljoner hushåll möjlighet att återvinna inom den egna fastigheten.

FTI ägs av materialbolagen. För plast är det Svensk Plaståtervinning. 

 

Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12 N ”Bryggeriet” (T-bana Odenplan) måndagen den 2 december kl.18.00-20.00. 


191023    Känt och okänt om Rysslands miljö


Höstens första miljösamtal håller vi onsdagen den 23 oktober kl. 18.00 - 20.00.


Vi har bjudit in Åke Mikaelsson från Naturvårdsverket. Åke ansvarar sedan 15 år för det svenska bilaterala miljösamarbetet med Ryssland. Han ansvarar också för det svenska regionala miljösamarbetet i Arktis och Barentsområdet. Åke har bott i Ryssland sex år och har betydande insikter i Rysslands miljö och landets miljöpolitik och förvaltning.


Välkommen till en intressant kväll där vi ges inblickar i vad som sker på miljöområdet hos vår store granne i öster, som kanske många av oss saknar tillräckliga kunskaper om!


Vi ses hos Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N, ingång från Norrtullsgatan. Det står BRYGGHUSET på husväggen ovanför entrén. Lokal: "Ölmamsellen", plan 3.


Efter mötet går vi som så önskar till någon näraliggande pub t.ex. "Tennstopet".


Jag vill gärna ta emot din anmälan, för att boka bord senast den 21/10.


Bjud gärna med en gäst!


Välkommen!


Klas Elmas pubmästare


klasoster@telia.com
190612 Tillväxt bortom BNP-Samtal vid ELMAs årsstämma

 

Kristian Skånberg-Associate with Stockholm Environment Institute


Pernilla Hagbert -Institutionen för Samhällsplanering och miljöKTH


ELMA inbjuder i samband med årets stämma till ett samtal om alternativen till dagens BNP-tänkande. Vi har tidigare varit inne på området grön BNP och justering av BNP. Nu börjar inriktningen mot BNP-tänkande ifrågasättas allt mer och alternativ efterfrågas. Det handlar dels om att justera BNP för olika negativa effekter eller finna alternativ till BNP-begreppet. Dels handlar det om samhällsstyrning inriktad på andra mål än just ekonomisk tillväxt. Det handlar också om att planera samhället för och utveckla projekt för en hållbar tillväxt.


Vi har bjudit in två forskare som har arbetat med dessa frågeställningar för en intressant diskussion.

Kristian Skånberg arbetar bl.a. med projekt för svenska fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, universitet och statliga utredningar. Han har skrivit rapporter för t.ex. Romklubben, stål- och skogsindustrierna, KTH och Regeringskansliet.


Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö. Hon är forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH och har bl.a. medverkat i projektet "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande", där hon utforskat samhällsbyggnadssektorns roll och planeringens förutsättningar för en radikal omställning.


Våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Bjud gärna med en gäst – Vi avslutar med ett gemensamt mingel med en buffé och drycker. Vi är nödsakade att ta en avgift för kostnadstäckning.190521 Studiebesök vid SLU


Tisdagen den 21 maj var vi välkomna att göra ett studiebesök på Lövsta, SLUs (Sveriges lantbruksuniversitet) forskningsgård för lantbrukets djur.


SLU har under senare år utvecklat Lövsta till en av norra  Europas modernaste anläggningar med stallösningar anpassade för både forskning och utbildning om lantbrukets djur.


Leg veterinär Julia Österberg, VMD och forskningsledare, hälsar oss välkomna vid ca kl. 16.30 vid entrén till nötstallet. När vi kommit in går vi upp en trappa till visningsrummet varifrån man genom glas kan se korna nere i ladugården. Mjölkningen sker vid ett antal stationer som korna själva väljer, när det känns vara dags. Mjölkningen och fodergivning är datoriserad och robotstyrd. Genom ett stort panoramafönster kan vi förutom kostallet även överblicka kalv- och kalvningsavdelningen.190403 Möte om Kinas miljöarbete Presentationen finns här!


ELMA inbjuder till ett informationsmöte om den aktuella miljösituationen i Kina och om hur man där arbetar för att komma till rätta med de bitvis besvärliga miljöproblemen genom riktat utvecklingsarbete mot problemområdena.


Genom förmedling av ELMAs Anders Boheman har vi bjudit in ambassadrådet Nannan Lundin vid svenska ambassaden i Beijing, att informera oss om den aktuella miljösituationen i Kina. Nannan är chef för sektionen för forskning och innovation, som också bevakar miljö- och klimatfrågorna. I Kina försöker man ta strukturella helhetsgrepp på samhällsutvecklingen, som ska leda till långsiktigt minskade miljöbelastningar vad gäller påverkan på luft och vatten samt på land- och naturmiljö i övrigt. Kina är idag en av de mest aktiva stormakterna vid FNs olika miljö-och klimatkonferenser och samarbetar på flera av dessa områden med EU. 


 

190220 Välkommen till ELMA klimatinfo om resultaten från COP24 onsdagen den 20 februari kl. 16.00 -18.00

 

Onsdagen den 20 februari träffas vi kl. 16.00 - 18.00, för att få ta del av information 

om resultaten från FNs klimatmöte COP 24 i Katowice, Polen 3-14 dec. 2018.

 

Vi har engagerat Roger Sedin från Miljödepartementet, som var bitr. förhandlingschef

för den svenska Delegationen vid UNFCCC mötet. Roger ger oss en initierad bild av vad som hände 

på mötet och vilka resultaten blev. FN-Konferensen i Katowice var en uppföljning av Parisavtalet

från 2015, då man kom överens om ramarna för klimatet: "till år 2100 högst en temp. ökning

om 2,0 grader C med en aktiv strävan att klara +1,5 grader C." I Katowice kom man överens 

om hur man ska kunna klara detta klimatmål. Man har "riggat" en verktygslåda, som ska hjälpa 

oss att nå målet. Vi får höra  hur detta nu under kommande år ska genomföras av länderna.

  

2018

 

181105 ELMA pub om skogen, miljön och ekonomin

 

Puben äger rum måndagen den 5 november kl. 18.00 på restaurang Waza, Wallingatan 38 belägen i hörnet mot Västmannagatan strax norr om N. Bantorget.

Vi sitter i "Chambren" längst in i lokalen, där vi kan husera relativt ostört. Sedan några månader leds puben i ny regim, men jag hoppas det ska fungera väl även nu.

 

Kvällens tema är skogen, miljön och ekonomin, som vi ska försöka se i stort. Vi vet, att det kostar oss stora pengar varje år att bevara skogsmiljön i skick som riksdagen beslutat

genom miljömålet "Levande Skogar". Förutom krav på en uthållig skogsproduktion med ekonomiska förtecken finns även uttalade krav på bibehållen kvalitet, när det gäller

bevarande av den biologiska mångfalden mm. Utvärderingar som utförs i regi av Skogsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket pekar dock på att vi ännu har långt kvar till att infria

miljömålets löften.

 

Kvällens ELMA gäst är miljökonsult Magnus Nilsson, som är författare till en i höst publicerad rapport beställd av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vid Finansdepartementet.

Rapportens titel är "Skydda lagom - en ESO-rapport om miljömålet Levande Skogar" (ESO 2018:4). Jag bilägger rapporten här för din kännedom.

 

Från naturvårdshåll är det väl känt att vi de närmaste åren löper stor risk att förlora de sista resterna av naturligt uppkomna och utvecklade barrurskogar på svensk botten, om vi inte på något

sätt påskyndar att säkerställa deras långsiktiga skydd inom ramen för miljömålet. I rapporten lämnar Magnus ett antal förslag på hur detta skulle kunna ske.

 

Särskilt intressant är att han lämnar förslag på hur den växande skogens kollagrande förmåga genom knytning till EU-ETS skulle kunna ges ett monetärt värde av intresse för skogsägarna.

 

Detta och andra intressanta förslag i rapporten informerar Magnus oss om och vi får tillfälle att diskutera dessa frågor över en öl eller två!

 

Tag gärna med en gäst och meddela mig att du (ni) kommer, så bokar jag plats.

 

Välkommen!

 

Klas

/Klas Österberg/

pubmästare

 

 

  

181126  Är framtidens bil batteri- eller vätgasdriven?

 

Rakel Wreland Lindström, universitetslektor, KTH

 

Per Kågeson, fil. dr i miljö- och energisystemanalys

 

Cecilia Wemming, särskilt ansvarig för laddinfrastruktur, public affairs, Ellevio

 

Inom EU beslutas fn. om minskning av utsläppen från transportsektorn för att möta kraven i Parisavtalet. En minskning av utsläppen från nya bilar från år 2030 med 35% är föreslagen. För att nå detta beräknas minst 30% av bilproduktionen behöva bestå av elbilar. Dessa kan drivas antingen med batterier eller med bränsleceller som matas med vätgas producerad av el.

 

Elektrifiering av transportsektorn ställer också nya krav på elbranschen. Det gäller dels tillgången till elenergi totalt sett, dels effektbehovet om många elbilar laddas samtidigt. Distributionen med bl.a. laddstolpar behöver även byggas ut.

 

Det är kring de här frågorna som vi samlas till ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Vi avslutar med ett gemensamt mingel!

 

Program

 

Rakel Wreland Lindström som är forskare på KTH vid avdelningen för tillämpad elektrokemi och hennes huvudforskningsområde är bränsleceller. Hon kan ge en bra överblick av utvecklingen när det gäller elektrifiering av bilar.

 

Per Kågeson har lång erfarenhet av systemanalys inom energi- och transportområdena. Han diskuterar de olika alternativens samhällsekonomiska nyttor och kostnader samt kommenterar frågan om koldioxidutsläpp från elbilar jämfört med fossilbilar under hela livscykeln.

 

Cecilia Wemming som är ansvarig för området laddinfrastrukturutbyggnad, på Ellevio, redovisar resultatet av ett samverkansprojekt med Volkswagen, Scania och Vattenfall: Hur det är möjligt att nå Stockholms stads klimatmål, att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn med 70% till 2030.

 

Vi träffas i Östermalms föreningsgård, Valhallavägen 148 (Fältöversten-Karlaplan) måndag den 26 november kl.18.00.

 

Anmälan till Klas Österberg, e-post: klasoster@telia.com; eller mobil: 070-564 41 07 senast fredag den 23 november. Bjud gärna med en gäst!

 

Varmt Välkommen till en intressant kväll om Elbilar!

 

Bo Assarsson ELMAs ordförande

 

 

 

 

 

180909 ELMA-samtal: Klarar vi vattenförsörjningen Globalt – Nationellt – Lokalt?

 

Lena Söderberg Generaldirektör Sverige Geologiska Undersökning SGU:s bilder finns här!

 

Amelia Morey Strömberg Verksamhetsansvarig Utvecklingscentrum för vatten Norrtälje Amelias bilder finns här!

 

Vatten är en förutsättning för liv. Globalt saknar 1,2 miljarder människor rent dricksvatten. Till följd av den globala uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner runt om i världen. Dålig vattenförvaltning och stressade ekosystem orsakar fattigdom och våldsamma konflikter.

 

I Sverige har vi oftast tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Den gångna sommaren har visat att vi inte kan ta tillgången till dricksvatten som given. Lokalt finns stora problem, exempelvis vid fastigheter med egen brunn på östkusten och på Öland och Gotland. SGU har kartlagt vattentillgångarna och har en bild av läget.

 

Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje erbjuder kunskapsutveckling, driver och medverkar i projekt samt ger VA-rådgivning till privatpersoner. Mathildalaboratoriet gör analyser av dricksvatten och avloppsvatten. Forskningsplattformen ska bidra till forskning och utbildning för decentraliserade system för vatten och avlopp samt lokal vattenförvaltning i samarbete med universitet och högskolor.

 

Det är kring de här frågorna som vi samlas till ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Bjud gärna med en gäst – Vi avslutar med ett gemensamt mingel!

 

Vi träffas i Östermalms föreningsgård, Valhallavägen 148 (Fältöversten-Karlaplan) tisdag den 9 oktober kl.18.00.

 

Anmälan till Klas Österberg, e-post: klasoster@telia.com; eller mobil: 070-564 41 07 senast fredag den 5 oktober.

 

Varmt Välkommen till en intressant kväll om Vattenförsörjningen!

 

 

180918 ELMA-pub Hur har miljöfrågorna behandlats i valrörelsen? 

 

Vi började hösten med en pubafton om ett hett ämne!  Den heta sommaren har ju satt miljöfrågorna i fokus under valrörelsen. Vi hade förmånen att få detta belyst av två mycket kompetenta inledare vid ELMAs första pub-afton i höst, nämligen Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Susanna Baltscheffsky, producent för Vetenskapsradions internationella miljöprogram Klotet.

 

SNF gjorde före sommaren en analys av de olika partiernas miljöprogram. En hel del utspel och förslag till miljöåtgärder kom från partierna under valrörelsen. Frågan är hur detta ändrar bedömningen?

I miljöprogrammet Klotet har partiernas miljöprogram presenterats och analyserats ingående under sommaren. Vilka slutsatser kan man dra av detta? Susanna Baltscheffsky fokuserade på miljöjournalistens analys och perspektiv.

 

 

 

180521 ELMAs årsmöte kl 17.00 i Östermalms föreningsgård.

 

Seminarium kl 18.00 med temat Så klarar vi klimatutmaningen! Nya lösningar och möjligheter.

 

Staffan Laestadius, prof. em. KTH Industriell utveckling

Mattias Goldmann, vd vid Den gröna tankesmedjan Fores

Jonas Larsson, miljöchef SSAB

Moderator Peder Jonsson, ELMA

 

ELMA inbjöd till ett samtal om klimatutmaningen i samband med årsstämman. Vi anser att det är

ett viktigt ämne som inte kan diskuteras för mycket. Ofta framstår klimatutmaningen som ett problem

som bara kan lösas med stora svårigheter. Alltför sällan betraktas klimatutmaningen som en unik

chans för en ny och bättre utveckling för Sverige och världen.

 

2018 är ett viktigt år för klimatarbetet; den 1 januari trädde klimatlagen i kraft, den 1april fick vi

flygskatt, senare kommer bonus-malus för fordon, krav på mer biobränsle vid tankställen, en

valrörelse där klimatet inte får glömmas bort och ett viktigt klimat-toppmöte. Det finns många fler

utvecklingsmöjligheter för att möta klimatutmaningen. Vi väljer att fokusera på de möjligheter till

lösningar som finns för en mer hållbar utveckling.

Det är kring de här frågorna som vi samlades i ett samtal där våra presentatörer inledde med att delge

oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter.

 

Ni hittar presentationerna här, här

och här!

 

 

180407 Årets Fågelexkursion med ELMA ägde rum måndagen den 7 maj. I år åkte vi till Hjälstaviken, ca 60-70 km från Stockholm åt Enköpingshållet.

 

Vår guide blir Magnus Brandel, medlem i ELMA. Ta med varma kläder, ev. stövlar, kikare samt fika. Om Du disponerar en tubkikare ta med den också.

 

 

180503 ELMA-pub på med temat fosfor och återvinning kl 18.00. Medverkande är Bengt Simonsson och Arno Rosemarin, Stockholm Environment Institute. Vi är tillbaka på Waza pub, Wallingatan i Stockholm. Dokumentation finns här här, här och här!

 

 

180313 Hur ska vi hushålla med våra begränsade resurser? ELMA-samtal om Hållbarhet och Cirkulär ekonomi

 

Möt Pär Larshans Hållbarhetschef Ragnsells

och Nils Hannerz, Forsknings- och Innovationschef på IKEM

 

Pär Larshans är en av svenska näringslivets mest kända profiler inom hållbarhet. Pär är hållbarhetschef på ett familjebolag: Rang-Sells. Ragn-Sells erbjuder geografiskt heltäckande service i hela landet inom återvinning och miljö.

 

Nils Hannerz på IKEM, Innovations och Kemiindustrierna, driver frågan om cirkulering av material, hur industrin kan bidra till det och vilka samhällshinder som finns. Han sitter med i Cefics Innovationsråd i Bryssel där de största globala kemibolagen är med och diskuterar vilka tekniska möjligheter som finns framöver.

 

ELMA inbjöd till ett samtal om Hållbarhet och Cirkulär ekonomi. En genomsnittlig svensk ger varje år upphov till runt 450 kilo hushållsavfall. Sverige förlorar varje år över 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en ny rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics. Här finns en enorm potential. Genom att skapa rätt förutsättningar för återvinning på riktigt kan Sverige bli världsledande inom cirkulär ekonomi, skapa tillväxt och jobb samtidigt som vi tar bättre hand om jorden. Det verkliga problemet är att det krävs hela 115 ton material per person för att producera det vi konsumerar och exporterar varje år. Det är givetvis fullkomligt ohållbart.

 

 

 

180206 Klimatseminarium igen!

 

Kommer vi att nå de uppsatta Klimatmålen? Klarar samhället genomföra planerade åtgärder?                     

 

ELMA inbjuder här till ett samtal om klimatmålen och hur de ska kunna nås. Som inledare har vi engagerat Oskar Larsson från Naturvårdsverket. Oskar har många års erfarenhet av klimatfrågan. Han har tidigare arbetat hos EU Kommissionen och ansvarar nu för arbetet med de svenska klimatmålen.

 

Peder Jonsson är Senior Partner hos media företaget KREAB, som utvecklar kunskap om och effekter av medias bevakning på det svenska samhället. Peder har i många år inom ramen för KREABs verksamhet följt klimatfrågans utveckling.

 

Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas i ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper och erfarenheter. Vi övriga deltagare inbjuds sedan för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen.

 

Vi samlades  kvällen den 6 februari kl. 18.00 hos advokatfirman "Bird & Bird" KB på Norrlandsgatan 15, centralt i Stockholm.

 

 

 

 

2017

 

 

171212 PUB-afton på Monks kl 18

 

Vi träffar Jakob König från Sveriges Konsumenter. Jakob är projektledare för "Fair Finance Guide", som granskar och försöker påverka finansbranschen att ta större hänsyn till hållbarhetsfrågor med hjälp av konsumentmakt och dialog. Se webguiden: www.FairFinanceGuide.se; Där kan konsumenter jämföra bankerna och skicka meddelanden till sin bank och uppmana till bättring. Webguiden finns idag i nio länder och drivs i Sverige bland andra av Sveriges Konsumenter.

 

Anmälan till Klas ELMAS pubmästare E-post: klasoster@telia.com; Tel. 070-564 41 07   

 

 

171205 Rymdseminarium kl 18

 

ELMA inbjuder till ett Rymdseminarium tisdagen den 5 december 2017! Vi håller denna gång till i Östermalms Föreningsråds lokaler på Valhallavägen 148 (nära Värtavägen) i kvarteret Fältöversten vid Karlaplan.

 

ELMA har engagerat två rymdexperter, Cecilia Hertz och Liisa Kiviloog, som ska informera oss om vad som sker och kanske ska ske inom dagens och morgondagens rymdverksamhet.

 

 

 

171013 Studiebesök vid Hammarbyverket

 

Häng med på toppintressant visning av Fortums fjärrvärmeanläggning i Hammarbyhamnen, Stockholm. Verket är världens största värmepumpsanläggning som bl.a. utvinner fjärrvärme och fjärrkyla ur renat avloppsvatten. Det finns även andra intressanta installationer.

Vi är välkomna till receptionen onsdagden 25 oktober kl 13.00. Adress: Hammarby kajväg 5 Stockholm.

 

Anmälan till bo.assarsson@telia.com eller 070-307 2668 senast måndag morgon den 23 oktober.

 

 

171106 Skogsmiljöseminarium

 

Måndagen den 6 november kl. 18.00 - ca 20.00 träffas vi hos advokatbyrån "Bird & Bird KB" med adress Norrlandsgatan 15, hiss10 tr (nära hörnet mot Jakobsbergsgatan), kl. 18.00 -ca 20.00.

 

Vi har sett att skogsfrågorna åter har aktualiserats i debatten. Regeringen presenterade för något år sedan fyra skogsrapporter med inriktning på det framtida skogsbruket. Mycket handlar det då om miljöfrågorna i skogen, men även hur skogsproduktionen ska kunna tillgodose samhällets framtida behov av skogsråvara.

 

Andra frågor som nu är uppe på bordet är de om nyckelbiotoperna - inom vilket lagrum bör de kunna ges ett långsiktigt skydd? Hur kan skogsbruket bidra till att skydda hotade arter, så att vi kan bibehålla eller förstärka den biologiska mångfalden i skogen?

    

En aktuell fråga som rör skogen är dessutom aktualiserad i höst inom EU, där man, för att klara Parisavtalet, har föreslagit att skogens kollagrande förmåga till viss del ska kunna tillgodoräknas ett medlemsland som avräkning mot utsläpp från t.ex. trafik som inte ingår i EUs utsläppshandelssystem (ETS).

 

Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas kring ett samtal med Mårten Larsson från Skogsindustrierna, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Magnus Nilsson, miljökonsult, för att ge oss en uppdaterad information om hur vi kan förstärka både produktionen och miljön i våra skogar. Vi behöver både odla värdefullt virke och återskapa livskraftiga biotoper för arter som börjat trängas undan.

 

Vi avslutar som vanligt med ett mingel med förtäring. Bjud gärna med en gäst som kan ha intresse av de ämnen samtalet kommer att beröra.

 

 

170914 ELMA-PUB

 

Torsdagen den 14 september kl. 17.30 kommer Sveriges Miljöråd hos EU i Bryssel, Loïc Viotte till "Monk´s café & Brewery", Wallingatan 38 (i hörnet mot Västmannagatan, strax norr om N. Bantorget).

 

Loic, med ett förflutet på Naturvårdsverket, kommer att informera oss om vad som är på gång inom EU under hösten. Han bereder och har särskilt ansvar bland annat för klimatfrågorna. Där ska viktiga beslut fattas redan i oktober som berör Sverige i hög grad, eftersom skogen och skogsbruket föreslås komma med inom ramen för EUs 2021-2030  nya klimatåtagande inom EUs "Non-ETS sectors".

 

 

170509 HÅLLBART JORDBRUK ELMAs årsmöte

 

Jordbrukets miljöaspekter och olika brukningsmetoder är mer i fokus än någonsin. Vi kommer att ha ett mycket intressant samtal om hållbart jordbruk i samband med vårt årsmöte. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.30. Därefter med start ca 18.00 har vi samtalet som avslutas med en buffé och mingel. Följande personer inleder och deltar i samtalet:

 

Camilla Sandeskog, Ekologiska lantbrukarna

Jan Eksvärd, LRF

Maria Wivstad, SLUs Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

ELMAs förra ordförande Peder Jonsson leder samtalet.

 

Vi kommer att vara på KTH, Industriell ekonomi och organisation, Lindstedtsvägen 30, (SingSing) Stockholm. Anmälan till Klas Österberg e-mail klasoster@telia.com eller mobil 070-564 41 07 senast den 5 maj. I samband med seminariet kommer vi att bjuda på en enkel buffé med tillhörande drycker.

Medlemmarna deltar gratis i mötet. Bjud gärna in en vän och potentiella nya medlemmar till årsmötet. Med tanke på föreningens ekonomi och kostnaderna i samband med mötet måste vi ta en avgift om 200 kr för icke-medlemmar som betalas i förskott till föreningens Pg1256808-5. Medlemmar som anmält sig men inte deltagit och inte avanmält sig senast den 7 maj kommer att debiteras 200 kr. 

 

 

170502 Brexit-pub

 

ELMAs "Brexit" pub med ambassadör Jan Olsson SB tisdagen den 2 maj kl. 17.30 på  "Monk´s Café & Brewery", Wallingatan 38 (i hörnet mot Västmannagatan) strax norr om N. Bantorget.

 

 

17 03 28 KTH:s och Akademiska hus Miljö – och Hållbarhetsarbete                     

 

Göran Finnveden, vicerektor och professor i Miljöstrategisk analys, KTH

Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus

 

Vi fick en presentation av det mångfasetterade miljöarbete som pågår på KTH och inom Akademiska Hus, för att skapa ett genomarbetat system som motsvarar dagens hållbarhetskrav.

 

KTH med sin specifika uppgift inom utbildning och forskning, bl. a inom miljö och hållbar utveckling, har också en annan viktig uppgift – att säkerställa att universitetet bedriver ett internt ansvarsfullt miljö- och hållbarhetsarbete. KTH ”producerar” studenter som ska ut i arbetslivet och forskningsresultat som ska användas för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet i samhället. Akademiska Hus, som statligt ägd förvaltare av KTH:s byggnadsbestånd behöver anpassa sin verksamhet till de särskilda miljö- och hållbarhetskrav som ställs på byggnader med föreskrifter av olika slag.

 

Vilka miljö- och hållbarhetskrav ställer KTH på Akademiska Hus, och vilka krav ställer Akademiska Hus på sin hyresgäst KTH?

 

ELMAs ordförande Bo Assarsson var moderator för seminariet.

 

Seminariet ägde rum tisdagen den 28 mars 2017 kl. 17.30 på KTH, Industriell Ekologi, Teknikringen 34. Vi avslutar med ett gemensamt mingel.

 

170221 Årets första ELMA pub

 

Vi höll som vanligt till på "Monk´s Café & Brewery", Wallingatan 38 belägen i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om N. Bantorget). Vi hade som gästtalare  Bo Diczfalusy, kanslichef för Energikommissionen, Han berättade om kommissionen och om innehållet i det slutbetänkande som lämnades till regeringen den 7 januari i år.

 

Kommissionens uppdrag var att lämna underlag till en bred överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.

Kommissionen var parlamentarisk med ledamöter från samtliga riksdagspartier. Ordförande var energiminister Ibrahim Baylan.

 

 

170123 Svenska företag skapar miljönytta! – Svenskt Näringsliv presenterar sitt projekt

 

När företag diskuteras i miljödebatten kan det lätt komma att fokusera på koldioxidavtryck och utsläppsnivåer. Svenskt Näringslivs Miljönytta-projekt vill visa att företagen kan och vill skapa stor miljönytta genom konkurrenskraftiga produkter med höga funktions- och miljöprestanda. Följande personer inleder och informerar om Miljönytta-projekt:

 

Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Brorson, Sustainable Improvement

Tobias Wahlqvist, Tobbo Kommunikation

 

Alla deltagare är välkomna att delta i samtalet om hur Miljönytta-projektet kan användas ännu mer. Inger Strömdahl modererar samtalet.

 

Seminariet ägde rum måndagen 23 januari 2017 kl. 17:30 – 19:30  hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15, våning 10 och avslutades med mingel.

 

 

 

2016

 

2016-11-10 Trafikens miljöpåverkan – Hur löser vi det på kort och lång sikt

 

Världens länder enades om ett nytt globalt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, vid klimatkon-ventionens möte i Paris i december 2015. Avtalet är på väg att ratificeras på rekordtid med USA, Kina och EU i spetsen. Det är nu dags att gå från ord till handling. En viktig frågeställning är vad som krävs för att transportsektorn ska uppnå klimatmålen.

 

ELMA har seminarium med

Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Jonas Åkerman, forskare, Miljöstrategisk analys KTH

Helene Samuelsson, kommunikationschef, alt. Sören Eriksson, utvecklingschef, Preem

Anders Welin, fristående skribent

 

2016-10-05 ELMA inbjöd till höstens andra miljöpub på "Monk´s Café", Wallingatan 38, i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om Norra Bantorget) onsdagen den 5 oktober kl. 17.30.

 

Denna gång träffade vi Annika Helker Lundström, Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet. Hennes uppdrag är bl.a. att engagera näringslivet för de nationella miljökvalitetsmålen. Detta område är högaktuellt med kopplingen till redovisning av hur företagen arbetar med de svenska miljömålen genom t.ex. General Reporting Initiative, GRI.

 

2016-09-19 Östersjön – Vad är problemet och vilka är lösningarna?  Vi samlade expertis för ett samtal kring Östersjöns miljöproblem och de åtgärder som krävs för att förbättra Östersjöns status:

 

Mattias Rust, WWF

Jonas Henriksson, Svenska Miljöinstitutet IVL

Magnus Enell, Industriell ekologi, KTH

 

Seminariet ägde rum kl. 17.30-19.30  hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15, vån 10 och avslutades med mingel.

 

2016-08-30 Höstens första Miljöpub tisdag kl. 17.30 på "Monk´s Café", Wallingatan 38 i Stockholm belägen i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om N. Bantorget). Vi hade ett väldigt intressant och viktigt ämne, Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Det innefattar både miljörelaterad hållbarhet, klimatpåverkan, kemikalier etc. och social hållbarhet som mänskliga rättigheter internationellt och nationellt. Även ekonomisk hållbarhet ingår med fokus på investeringar och insatser för att förhindra korruption.

 

Den som berättade för oss om detta var kvällens gäst, Hållbarhetschefen i Svenska kyrkan, Sara Nordbrand.

 

 

2016-05-12 Torsdag kl. 17 Nu är det dags igen för föreningsstämma och årsmöte i ELMA. I år har vi bjudit in flera välmeriterade och intressanta personer med stor erfarenhet från arbete med miljöfrågor inom näringslivet, myndigheter och den ideella sektorn. De kommer att samtala kring miljöarbetets utveckling under de senaste decennierna med Peder Jonsson som moderator. Temat är Miljöarbetet under tre decennier – Utveckling och trender.

 

 

2016-05-10 Tisdag kl 08.00 Nu är det vår igen och dags för fågelskådning! Ola Jörnstedt, fågelexpert känd från ELMA, har haft vänligheten att ställa upp i år igen och guida oss på en fågelexkursion. I år träffas vi  vid Isbladskärret på Djurgården.

Anmälan sker till Bo Assarsson per mejl senast den 4 maj och ange mobilnummer.

 

2016-04-06 Studiebesök vid Utvecklingscentrum för vatten, Vilhelm Mobergs gata 8, Norrtälje. Vattencentrum arbetar med långsiktiga och kortsiktiga vattenprojekt i samverkan med andra partners från kommuner, företag och akademiska institutioner. VattenCampus är en arena för livslångt lärande kring vatten. Utbildningar, folkbildning, kurser och konferenser. Water Science Park Roslagen är ett centrum för företagande och kompetens. Små företag i behov av rådgivning och stöd, kan vända sig dit. Även Samfälligheter och fastighetsägare som vill utveckla gemensamma lösningar för att åstadkomma resurseffektivt hållbart dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening i sitt närområde kan få rådgivning. Vi träffar Amelia Morey Strömberg som är Verksamhetsansvarig.

 

2016-02-25 Vi startar årets pubverksamhet torsdag den 25 februari kl. 17.30 som vanligt på "Monk´s Café", Wallingatan 38, i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om N. Bantorget).

 Kvällens gäst är riksdagsman Carl Schlyter (Mp) tillika ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Carl kommer att informera oss om olika miljöfrågor aktuella i riksdagen och inom EU.

 

 

2016-02-03 Samtal om Klimatavtalet i Paris - Ger resultatet tillräckligt underlag för att nå miljömålen?

Seminariet, som är ett samarrangemang med Immanuelskyrkans miljögrupp, äger rum onsdagen den 3 februari 2016 kl. 17.30 – 19.30 i Immanuelskyrkan, Waldenströmsalen, Kungstensgatan 17, centralt i Stockholm. Vi avslutar med ett mingel i kyrkans kafé.

Panel:

Nilla Thomson, klimatförhandlare, Miljödepartementet

Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Stefan Henningsson, WWF

Samuel Jarrick, f.d. talesperson Klimataktion

 

Moderator och inledare är Anders Turesson, Miljödepartementet, mångårig delegationsledare för Sveriges förhandlingsdelegation vid FN-förhandlingarna om klimatet.

 

 

 

2015

 

2015-11-30 Måndagen den 30 november kl. 17:30-19:30 ELMA-samtal om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm: teknik, ekonomi och hållbar utveckling inklusive avslutande mingel i Landstingsförvaltningens lokal, Norra stationsgatan 69. Samling kl. 17:15 i receptionen.

 

-Presskommunikatör Emma Sahlman från förvaltningens kommunikationsavdelning redogör för oss översiktligt om projektets uppläggning.

 

-Fil. mag. Karl Persson, förvaltningens miljösakkunnige, fokuserar på hållbarhetsaspekterna.

          

 

2015-11-10 Tisdagen den 10 november kl. 13.30 är vi i ELMA välkomna att besöka Stockholm Vattens informationskontor i "Glashus Ett" i Hammarby sjöstad.

 

Erik Freudenthal informerar oss om  pågående och planerad verksamhet hos Stockholm Vatten.

 

 

2015-10-26 ELMA-seminarium om Näringslivets miljöarbete Del 1

- Praktiska erfarenheter av hållbarhetsarbetet i den börsnoterade globala koncernen Nolato AB

Torbjörn Brorson

- Nya ISO 14001 och hur påverkar standarden företagens hållbarhetsarbete  Richard Almgren

 

2015-10-09 Studiebesök vid Högdalens avfallsanläggning

 

2015-09-30 ELMA-samtal om Sveriges framtida miljömål med två inledningar:

- Hur ska miljömålen formuleras för bästa resultat?  Kanslichef Stefan Nyström, Miljömålsberedningen

-Kan en ny kalkyl rädda klimatet? Prof. Astrid Kander, Magnus Jiborn, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

 

2015-09-21 Höstsäsongens första ELMA pub kl. Richard Almgren, tidigare ordförande i ELMA, berättar om miljöförhållandena i Ryssland och vad man gör där för att förbättra miljötillståndet.

 

2015-06-10 ELMA pub med Lars Nellmer, VD för svenska KRAV.

 

2015-05-19 ELMA-samtal om fracking, olje- och gasutvinning ur skiffer!

 

 2015-04-14 Årsmöte med Seminarium om vargförvaltning

 

2015-03-20 Onsdag Välkommen att delta i ELMAs studiebesök hos SL!

 

2015-02-04 Klimatförhandlingarna i Lima - Ger resultaten tillräckligt underlag för ett bra klimatavtal i Paris?